B2B Prodaja

B2B prodaja je jedna od najkompleksnijih i najizazovnijih poslova danas u svetu. B2B prodaja je pre svega racionalna prodaja u kojoj su uključeni učesnici na više nivoa. Samim tim što je uključeno više učesnika, kompleksnost se povećava i pristup nama kao prodavcu koji radimo sa velikim i važnim klijentima neophodno je da bude prilagođen različitim situacijama.

Program treninga  se fokusirana na ALATE koji se koriste u radu sa važnim i velikim kupcima. Posle završetka treninga i obuka, zaposleni dobijaju strukturiraniji pristup

  1. Planiranje strategije prodaje važnim kupcima (Key account) (1 dan)
    Kako se pripremiti i uspešno planirati strategiju prodaje važnim kupcima?
    Problem: Nepostojanje strategije i adekvatnog akcionog plana za sprovođenje prodaje

Rešenje: Priprema strategije i detalno akciono planiranje za sprovođenje dogovorenog

Rezultat: Strategija koja odgovara potrebama i akcioni plan koji obezbeđuje lako sprovođenje

 

  1. Sprovođenje strategije prodaje važnim kupcima (Key account)(1 dan)
    Kako uspešno sprovesti strategiju prodaje važnim kupcima?
    Problem: Loše sprovođenje planirane strategije, izgubljeni važni veliki kupci, loši prodajni rezultati

Rešenje: Otkrivanje problema, prepreka u sprovođenju strategije prodaje, rad na rešavanju problema

Rezultat: Efektno i lako sprovođenje dogovorene strategije, uspešna prodaja velikim kupcima

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Više informacija na: burazormarko@gmail.com – mobilni: +381 64 129 1983