Govor tela

Kad bi sabrali sve interakcije koje imamo sa drugim ljudima došli bi do neverovatnih cifara. Godišnje imamo na hiljade interakcija u komunikaciji. Većinu našeg vremena mi komuniciramo sa drugim ljudima. Bilo da komuniciramo zbog posla, emocija, prijateljstva. Mi komuniciramo i komuniciraćemo i ubuduće. To je činjenica koja se neće promeniti bez obzira da li pročitali ovaj članak ili ne.

Često kad pričamo sa prijateljima kao uzrok za mnoge probleme navodimo lošu komunikaciju. Iz čega se sastoji komunikacija? Osnovna podela je na verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Šta mislite koliko komuniciramo verbalnom komunikacijom? Svega 7%. Što nam govori da neverbalnom  komunikacijom komuniciramo 93%. Od recimo 5000 interakcija tokom godine sa drugim ljudima samo 350 interakcija zavisi od onoga što kažemo, dok ostatak od 4650 interakcija zavisi od onoga što ne kažemo rečima.

Govor tela spada u ključni faktor neverbalne komunikacije i od njega najviše zavisi ishod od tih 4650 interakcija. Da li verujete osobama koje vam mlitavo pruže ruku? Da li volite da razgovarate sa ljudima koji vas ne gledaju u oči?

Kako se osećate kad ostavite na nekog odličan prvi utisak i započnete neku pozitivnu priču (poslovnnu, emotivnu…)? Odgovor na ovo pitanje me je i inspirisao da pokrenem program edukacija na temu Govora tela. Osnovni motiv mi je da pružim ljudima alat koji će im sutra pomoći da ostvare uspeh,koji će moći da koriste u raznim situacijama u zavnistnosti od svojih ličnih cljeva.

Više informacija na: burazormarko@gmail.com – mobilni: +381 64 129 1983