Razlike među kulturama (Neverbalna komunikacija II)

nEVERBALNA II KORICE.indd

Da li smo se nekad pitali šta je strancima bitno, šta nije? Kako da ih bolje razumemo? Koje su nam sličnosti i razlike? Sve su ovo neka od pitanja na koje će ova knjiga pokušati da da odgovor.

Sa motom Lako je razlike savladati, samo ih treba poznavati, knjiga na jedan lagan, prihvatljiv i razumljiv način uvodi nas u svojevrsni put oko sveta. „Naoružani“ znanjem iz ove knjige nećemo imati više problema u postizanju vrhunskih rezultata u domenu poslovanja sa strancima. Savremeni način poslovanja teško da može zanemariti činjenicu da se uspešno poslovanje obavlja i van granica matične zemlje, što direktno utiče na neminovnost saradnje sa različitim kulturama. Živimo u eri globalnih poslovnih aktivnosti koja podrazumeva svetsku proizvodnju, trgovinu i distribuciju, pojavu multinacionalnih kompanija, tako da eventualno zanemarivanje uticaja kulturnih razlika direktno vodi do neuspešnog poslovanja.

facebook

Zvanična Facebook stranica

kako doci do knjige

Kako doći do knjige?